Kittle SA3 3JG - 435642 (Cym)

Closed 8 Jan 2020

Opened 11 Dec 2019

Results Updated 15 Jan 2020

Yn dilyn ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod i chi y byddwn, yn dilyn cau Swyddfa Bost Kittle dros dro, yn ailagor y gangen yn wasanaeth Allgymorth Symudol dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019. Bydd hyn mewn lleoliad newydd, sef: Maes Parcio’r Beaufort Arms, 18 Heol Pennard, Kittle, SA3 3JG.

Rydym wedi paratoi posteri i’w harddangos yn yr ardal leol i roi gwybod i gwsmeriaid am y newyddion da. 

Rydym yn awyddus i adfer gwasanaethau i’r gymuned hon cyn gynted â phosibl, ac felly rydym wedi penderfynu bwrw ymlaen a’r cynlluniau hyn. Fodd bynnag, byddem yn croesawu awgrymiadau ynghylch agweddau penodol ar y newid, megis trefniadau mynediad a’r  drefn y tu mewn.

What Happens Next

Diolch i chi am eich cymorth wrth adfer gwasanaeth Swyddfa'r Post yn Kittle.