High Street CF62 7DW 511611 (cym)

Closed 1 Jun 2020

Opened 5 May 2020

Overview

Gwybodaeth Bwysig am Swyddfa Bost y Stryd Fawr, 77-78 Y Stryd Fawr Y Barri, CF62 7DW

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.