Heol-Y-Gors SA1 6RY - 228642 (Cym)

Closed 9 Jan 2020

Opened 12 Dec 2019

Overview

Rydym yn cyflwyno gwasanaeth newydd a elwir yn Swyddfa Bost yn Jaks, 89 Heol-y-gors, Townhill, SA1 6RY.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn. Mae'r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi mwy o fanylion am y gangen hon.