Harlech LL46 2YA - 346604 (Cym)

Closed 4 Sep 2019

Opened 7 Aug 2019

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost® Harlech Y Stryd Fawr, Harlech, LL46 2YA

Noder bod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebu hwn. Cyfeiriwch at y llythyr gwybodaeth isod am fanylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y daeth y gangen i ben.