Gurnos CF47 9SB - 529611 (Cym)

Closed 23 Feb 2020

Opened 24 Jan 2020

Overview

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Y Gurnos, Gr┼Áp Manwerth McColls, 3 Chestnut Way, Merthyr Tudful, CF47 9SB

Sylwch, os gwelwch yn dda fod y dyddiadau wrth ymyl yn cyfeirio’n unig at gyfnod hysbysu’r ohebiaeth hon. Mae’r llythyr isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.