Glyncorrwg SA13 3AD 487642 (Cym)

Closes 19 May 2021

Opened 21 Apr 2021

Overview

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Glyncorrwg - 28 Stryd Dunraven, Glyncorrwg, Port Talbot, Gorllewin Morgannwg, SA13 3AD

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.

Gweler y llythyr gwybodaeth isod am ragor o fanylion.