Duffryn Rhondda SA13 3ET - 282642

Closed 11 Jul 2019

Opened 20 Jun 2019

Overview

Important information about Duffryn Rhondda Post Office - 60 Afon Road, Duffryn Rhondda, Port Talbot, SA13 3ET

Please note the adjacent dates relate solely to the notification period for this communication. Please refer to the information letter below for further details about this branch, including the date the branch will be closed.

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Dyffryn Rhondda - 60 Heol Afon, Dyffryn Rhondda, Port Talbot, SA13 3ET

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Byddwch cystal â chyfeirio at y llythyr gwybodaeth isod i gael manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.