Dolgarrog LL32 8JU (Cym) - 223458

Closed 13 Nov 2023

Opened 16 Oct 2023

Overview

Gwybodeath bwysig am Dolgarrog Swyddfa Bost, Heol Conwy, Dolgarrog, Conwy, LL32 8JU.

Sylwch fod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y caeodd y gangen.