Deri CF81 9GJ - 183611 (Cym)

Ar gau 23 Tach 2023

Wedi'i agor 26 Hyd 2023

Trosolwg

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Deri – 7 Heol Newydd, Deri, Bargod, CF81 9GJ

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y bydd y gangen yn cau.