Deganwy - LL31 9DB (Cym) - 450614

Closed 11 Jun 2019

Opened 13 May 2019

Overview

Gwybodeath bwysig am Swyddfa Bost Deganwy, 87 Ffordd yr Orsaf, Deganwy, LL31 9D

D.S. Mae’r manylion agor a chau a nodir ar y dde uchod yn ymwneud â’r hysbysiad hwn yn unig ac nid o angenrheidrwydd i fanylion agor neu gau unrhyw gangen benodol.