Cwmparc CF42 6HY - 535611

Closed 14 Mar 2017

Opened 31 Jan 2017

Results updated 15 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Cwmparc Post Office to a new location - S & N General Store, Park Road, Treorchy, CF42 6LF, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Cwm-parc i leoliad newydd, Siop S & N, Heol y Parc, Treorci, CF42 6LF, lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.