Crickhowell NP8 1AE - 365632 (Cym)

Closed 16 Jan 2019

Opened 19 Dec 2018

Results Updated 1 Feb 2019

Yn dilyn ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi adfer gwasanaethau Swyddfa'r Post i gymunedau Penperllenni a Llangybi trwy gyflwyno Gwasanaeth Gwesteiol a ddechreuodd ar 7 Rhagfyr 2018. Mae’n wir ddrwg gennym am fod yn hwyr yn rhoi gwybod i chi’r tro hwn.

 Mae'r postfeistr o Swyddfa Bost Crucywel yn cynnig gwasanaethau i’r lleoliadau uchod. Trwy gyfrwng Gwasanaethau symudol yw’r ffordd orau o adfer gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r cymunedau hyn.

Why We Are Consulting

Hoffem i chi ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am addasrwydd y lleoliad newydd arfaethedig.