Criccieth LL52 - 164604(Cym)

Closed 8 Oct 2019

Opened 10 Sep 2019

Results Updated 12 Nov 2019

Yn dilyn ymgysylltiad cyhoeddus lleol, mae'r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gwasanaethau.

Files:

Overview

Rydym wrth ein bodd yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi cyflwyno dau wasanaeth Swyddfa Bost Symudol newydd i’r cymunedau lleol. Mae Gwasanaeth symudol Llanllyfni yn cael ei redeg o Neuadd Goffa Llanllyfni,  Caernarfon, LL54 6SG a Gwasanaeth symudol Y Fron o Ganolfan Y Fron, Y Fron, Caernarfon, LL54 7BB. Dechreuodd y ddau wasanaeth ar 21 Awst 2019.

Cysylltodd pobl leol â Swyddfa’r Post i ofyn ynghylch darparu gwasanaeth yn y cymunedau  anghysbell hyn trwy gyfrwng Gwasanaeth symudol.

Felly, mae’n dda gennym roi gwybod i chi fod y postfeistr o Swyddfa Bost Cricieth yn rhedeg y Gwasanaethau symudol newydd, sef y ffordd orau bosibl o gynnig gwasanaethau Swyddfa'r Post i’r cymunedau hyn.

Er mwyn gallu cynnal y Gwasanaethau symudol newydd gwnaed ychydig o newidiadau i’r gwasanaethau cyfredol yn Nasareth, Clynnog Fawr ac Efailnewydd o 21 Awst 2019.

Why We Are Consulting

Hoffem i chi ddweud wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am addasrwydd y lleoliadau newydd arfaethedig ac oriau agor.