Craig Y Don LL30 1EQ - 461614

Closed 7 Jun 2019

Opened 17 May 2019

Overview

Important information about Craig Y Don Post Office - Carmen Sylva Road, Llandudno, LL30 1EQ

Please note the adjacent dates relate solely to the notification period for this communication. Please refer to the information letter below for further details about this branch, including the date the branch will be closed.

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Craig-y-don – Ffordd Carmen Sylva, Llandudno, LL30 1EQ

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Byddwch cystal â chyfeirio at y llythyr gwybodaeth isod i gael manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.