Cae Mur LL55 1DR - 356604

Closed 16 May 2017

Opened 31 Mar 2017

Results updated 17 Dec 2017

Following local public consultation, the letter below confirms our final plans for the branch.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

 

Files:

Overview

We carried out a local public consultation on the proposed move of Cae Mur Post Office to a new location - Siop Elidir Ltd, 17-19 Ffordd Elidir,Caernafron, LL55 1DR, where it will operate as one of our new local style Post Office branches.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus lleol gennym ynghylch y bwriad i symud Swyddfa Bost Cae Mur i leoliad newydd, sef Siop Elidir Cyf, 17-19 Ffordd Elidir, Caernarfon, LL55 1DR lle câi ei rhedeg fel un o’n canghennau lleol ffasiwn newydd.