Bryntirion CF31 4DD - 358611 (Cym)

Closed 14 Oct 2019

Opened 16 Sep 2019

Overview

Gwybodeath bwysig am Bryntirion Swyddfa Bost -  Heol Bryngolau, Bryntirion, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4DD

Noder bod y dyddiadau cyfagos yn ymwneud yn unig â'r cyfnod hysbysu ar gyfer y cyfathrebu hwn. Cyfeiriwch at y llythyr gwybodaeth isod am fanylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys y dyddiad y daeth y gangen i ben.