Bethesda Mobile Service LL57 3NE - 735604 (Cym)

Closed 13 Jun 2019

Opened 2 May 2019

Results Updated 5 Jul 2019

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus lleol, mae’r llythyr isod yn cadarnhau ein cynlluniau terfynol ar gyfer y gangen.

Files:

Overview

Rydym yn bwriadu symud y Gwasanaeth Symudol dros-dro uchod i leoliad parhaol newydd yn Londis, Y Stryd Fawr, Bethesda, LL57 3NE.

Pam ydym yn symud?

Rydym yn bwriadu gwneud y symud hwn fel rhan o’r gwaith parhaus i foderneiddio ein rhwydwaith o ganghennau. Rydym yn hyderus taw cael cangen leol ochr yn ochr â siop lwyddiannus yw’r ffordd fwyaf effeithiol o ddiogelu gwasanaethau Swyddfa'r Post cynaliadwy yn y gymuned leol yn y dyfodol.

Why We Are Consulting

Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus lleol a hoffem gael eich barn am y cynllun. Rydym yn croesawu adborth a sylwadau a all gyfrannu at ein cynlluniau.

What Happens Next

Diolch am ystyried ein cynnig. Byddwn yn ystyried unrhyw wybodaeth ac adborth a dderbyniwn wrth i ni gwblhau ein cynlluniau ar gyfer y gangen newydd.