Aberdaron LL53 8BE - 261604

Closed 20 Feb 2020

Opened 23 Jan 2020

Overview

Important information about Aberdaron Post Office, Spar, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Please note the adjacent dates relate solely to the notification period for this communication. The information letter below provides further details about this branch, including the date the branch closed.

Gwybodaeth bwysig am Swyddfa Bost Aberdaron, Spar, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8BE

Sylwch, os gwelwch yn dda, fod y dyddiadau wrth ymyl yn berthynol i gyfnod hysbysu’r cyfathrebiad hwn yn unig. Mae’r llythyr gwybodaeth isod yn rhoi manylion pellach am y gangen hon, gan gynnwys dyddiad cau’r gangen.